Azure Reserved Instance vs Azure Saving Plans

Azure Reserved Instance vs Azure Saving Plans

Prissättningsmodeller med rabatter

Azure Reserved Instance och Azure Saving Plans är två olika prissättningsmodeller som Azure erbjuder för att hjälpa kunder att spara pengar på sin Azure-förbrukning.

Azure Reserved Instance (RI) ger dig en rabatt på en specifik virtuell maskin (VM) som du reserverar för en viss tidsperiod, vanligtvis 1 eller 3 år. Du väljer VM-instansstorlek, region och löfteperiod och betalar i förväg för att använda den virtuella maskinen under hela den tidsperioden. Med Azure RI kan du spara upp till 72% jämfört med betalning på efterfrågan, men det är begränsat till den specifika VM-instansen du har reserverat.

Å andra sidan ger Azure Saving Plans dig en rabatt på resurser som du förbrukar i Azure, inklusive virtuella maskiner, lagring och andra tjänster. Rabatten baseras på dina förbrukningsmönster och dina åtaganden om att använda Azure-tjänster under en längre period, vanligtvis 1 eller 3 år. Ju mer du förbrukar, desto högre blir rabatten. Med Azure Saving Plans kan du spara upp till 65% på dina Azure-kostnader, men du kan välja vilka tjänster du vill använda Saving Plans för och du kan också byta tjänster under tidsperioden utan att förlora rabatten.

Så den stora skillnaden mellan Azure Reserved Instance och Azure Saving Plans är att Azure RI ger dig en rabatt på en specifik virtuell maskin som du reserverar i förväg, medan Azure Saving Plans ger dig en rabatt på resurser som du förbrukar i Azure, men du kan välja vilka tjänster du vill använda Saving Plans för och byta tjänster under tidsperioden. Båda är dock bra alternativ för att spara pengar på din Azure-förbrukning, och valet mellan dem beror på dina specifika behov och förbrukningsmönster.

Azure Reserverd Instance

80%

Spara upp till 80%

Med Azure Reserved Instance & Azure Hybrid Benefits

Azure Reserved Instance är en prissättningsmodell som passar bra för företag som använder Azure för att köra långvariga och kritiska arbetsbelastningar. Här är några situationer när det kan vara lämpligt att använda Azure Reserved Instance:

Om du har en långsiktig plan för din Azure-förbrukning och har identifierat specifika virtuella maskiner som du kommer att använda under en längre tid, kan du överväga att använda Azure Reserved Instance. Detta ger dig en betydande rabatt på de virtuella maskinerna du reserverar i förväg.

Om du har en arbetsbelastning som är kritisk för din verksamhet och du vill ha extra kapacitet eller prestanda för att möta kraven kan du överväga att använda Azure Reserved Instance. Genom att reservera virtuella maskiner i förväg kan du undvika kapacitetsproblem och öka prestandan för din arbetsbelastning.

Sammanfattningsvis, om du har en långsiktig plan för din Azure-förbrukning eller använder virtuella maskiner i Azure under en längre tidsperiod, kan Azure Reserved Instance hjälpa dig att spara pengar på dina Azure-kostnader. Det är också en lämplig prissättningsmodell för kritiska arbetsbelastningar som kräver extra kapacitet eller prestanda.Infrasrtuktur

Azure Savings Plan

Azure Saving Plans ger dig en rabatt på resurser som du förbrukar i Azure. Rabatten baseras på dina förbrukningsmönster och dina åtaganden om att använda Azure-tjänster under en längre period. Ju mer du förbrukar, desto högre blir rabatten.

För att använda Azure Saving Plans skapar du först ett åtagande om att använda Azure-tjänster under en viss tidsperiod. Du kan välja mellan två olika typer av åtaganden: ett förbetalt åtagande eller ett betalningsåtagande.

Ett förbetalt åtagande innebär att du betalar en viss summa för att använda Azure-tjänster under en viss tidsperiod, vanligtvis 1 eller 3 år. Ju större ditt förbetalda åtagande är, desto högre blir din rabatt.

Ett betalningsåtagande innebär att du förbinder dig att använda en viss mängd Azure-tjänster under en viss tidsperiod, men du betalar inte för dem i förväg. Istället faktureras du baserat på din faktiska förbrukning, men du får fortfarande en rabatt baserat på ditt åtangande.

När du har skapat ditt åtagande kan du välja vilka tjänster du vill använda Azure Saving Plans för. När du sedan använder dessa tjänster faktureras du automatiskt med den rabatt du har fått genom ditt åtagande.

Det är viktigt att notera att Azure Saving Plans inte ger en rabatt på den totala fakturan, utan bara på den del av fakturan som avser de tjänster du har valt att använda Azure Saving Plans för.

Sammanfattningsvis fungerar Azure Saving Plans genom att du skapar ett åtagande om att använda Azure-tjänster under en viss tidsperiod, väljer vilka tjänster du vill använda Saving Plans för, och sedan faktureras du med en rabatt på de tjänster du har valt att använda Saving Plans för.

Så här kommer du igång med att spara

Granska rekommendationerna för din besparingsprenumeration i Azure Portal baserat på den senaste användningen.

Köp ett sparavtal. Välj timåtagande, villkorslängd, faktureringsfrekvens och var du vill spara.

Börja spara direkt. Dina besparingar tillämpas automatiskt varje timme som du använder utvalda tjänster.

 

Utforska ytterligare sätt att spara på beräkning

Spara med Azure Hybrid-förmån

Ta med lokala Windows Server- och SQL Server-licenser till Azure.

Budgetera bättre med Azure Reserved VM Instances

Spara på stabila, förutsägbara arbetsbelastningar utan planerade ändringar.

Få djuprabatter med Azure Spot Virtual Machines

Få åtkomst till lågkostnadsbelastad Azure-beräkningskapacitet i skala för avbrottsbara arbetsbelastningar.

Optimera med Azure Advisor

Få anpassade rekommendationer som hjälper dig att optimera dina Azure-resurser för tillförlitlighet, säkerhet, verksamhetsförbättring och kostnad.