CloudM

CloudM är ett företag som hjälper andra företag att använda molnteknik på ett effektivt sätt. De erbjuder tjänster som molnmigration, molnbaserade kollaborationsverktyg, kommunikationslösningar och molnbaserad säkerhet. Genom att samarbeta med sina kunder och erbjuda skräddarsydda lösningar hjälper CloudM företag att dra nytta av fördelarna med molntekniken och förbättra sin effektivitet och säkerhet.

 

Varför välja CloudM?

Effektiv molnmigration: CloudM erbjuder molnmigrationstjänster som hjälper företag att smidigt och säkert flytta sin infrastruktur, data och applikationer till molnet. Genom att dra nytta av CloudMs expertis och erfarenhet kan företag undvika komplexiteten och potentiella riskerna med en egenständig migrering och istället få en snabb och problemfri övergång till molnet.

 

Förbättrad samarbete och kommunikation: CloudM tillhandahåller molnbaserade kollaborationsverktyg och kommunikationslösningar, vilket möjliggör smidig samarbete och kommunikation mellan teammedlemmar. Genom att använda verktyg som Microsoft 365 eller Google Workspace kan företag dra nytta av funktioner som e-post, dokumentdelning, kalenderhantering och videokonferenser för att förbättra produktiviteten och effektiviteten i arbetsflödet.

 

 

Molnbaserad säkerhet och datasäkerhet: CloudM erbjuder molnbaserade säkerhetslösningar för att skydda företagsdata och applikationer från cyberhot och dataförlust. Genom att implementera avancerade säkerhetsprotokoll och övervakningssystem kan CloudM hjälpa företag att upprätthålla hög datasäkerhet och efterlevnad av regelverk. Genom att använda CloudM kan företag känna sig trygga med att deras data och applikationer är säkra och skyddade i molnet.

Kontakt ALSO

Magnus Drewsen
Magnus Drewsen
Product Sales Specialist, Cloud

Magnus.Drewsen@also.com
+46 (0)768 34 00 66