Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Oculavis

Oculavis är ett företag som använder augmented reality (AR) och smarta glasögon för att förbättra arbetsprocesser. De erbjuder fjärrsupport och expertkonsultation genom att ansluta användare via smarta glasögon till experter på distans. De erbjuder också AR-baserade träningsprogram och instruktioner samt hjälper till att implementera AR i tillverkningsprocesser. Målet är att göra arbetsmiljön mer effektiv och intuitiv.

 

Varför ska du välja Oculavis?

Innovativ användning av AR och smarta glasögon: Oculavis är en pionjär inom användningen av AR och smarta glasögon för att förbättra arbetsprocesser. Genom att integrera digitala teknologier i arbetsmiljön kan Oculavis erbjuda innovativa lösningar som ökar produktiviteten och effektiviteten.

Fjärrsupport och expertkonsultation: Genom Oculavis’ AR-plattform kan du dra nytta av fjärrsupport och expertkonsultation. Med hjälp av smarta glasögon kan du ansluta dig till experter på distans och få realtidsinstruktioner och vägledning. Detta sparar tid och minskar kostnader genom att undvika onödiga resor samtidigt som du har tillgång till experter oavsett var de befinner sig.

Förbättrad träning och instruktion: Oculavis erbjuder AR-baserade träningsprogram och instruktioner. Genom att använda smarta glasögon kan du få stegvisa instruktioner direkt i ditt synfält, vilket minskar fel och ökar effektiviteten. Du kan också interagera med digitala objekt och modeller för att simulera och öva på olika arbetsuppgifter innan de genomförs i verkligheten.

Optimering av tillverkningsprocesser: Oculavis samarbetar med företag inom tillverkningssektorn för att implementera AR-lösningar i produktionsprocessen. Genom att använda AR-glasögon kan operatörer få realtidsinformation om produktionsstatus, scheman och kvalitetskontroll. Detta bidrar till att förbättra produktiviteten och minska fel genom att eliminera behovet av pappersbaserad dokumentation och manuella kontroller.

 

 

Sammanfattningsvis erbjuder Oculavis innovativa lösningar med hjälp av AR och smarta glasögon för att förbättra arbetsprocesser. Deras fjärrsupport, träningsprogram och AR-implementeringar kan öka produktiviteten, effektiviteten och kvaliteten på arbetsresultaten.

Kontakt ALSO

Magnus Drewsen
Magnus Drewsen
Product Sales Specialist, Cloud

Magnus.Drewsen@also.com
+46 (0)768 34 00 66