DocuSign

DocuSign är ett företag som gör det möjligt att signera och hantera dokument digitalt. Istället för att använda papper och fysiska signaturer kan användarna ladda upp sina dokument på plattformen och skicka dem till mottagare som sedan kan signera elektroniskt. Det sparar tid och gör processen mer effektiv. DocuSign är också säkert och följer internationella regler för elektronisk signatur. Det används inom olika branscher för att digitalisera affärsavtal och förbättra arbetsflödena.

 

Fördelar med DocuSign

Tidsbesparing: Med DocuSign kan dokument signeras och hanteras elektroniskt på ett snabbt och effektivt sätt. Istället för att vänta på att dokument ska skickas via post eller faxas fram och tillbaka, kan användarna omedelbart skicka och signera dokument online. Detta minskar tidsfördröjningar och möjliggör snabbare affärsprocesser.

 

Kostnadsbesparing: Genom att eliminera behovet av pappersdokument, utskrifter och portokostnader bidrar DocuSign till betydande kostnadsbesparingar för företag. Dessutom minskar den elektroniska signaturplattformen behovet av att arkivera och lagra fysiska dokument, vilket ytterligare minskar kostnader för pappers- och fysisk lagring.

 

 

Säkerhet och juridiskt bindande: DocuSign erbjuder en säker plattform för elektroniska signaturer som uppfyller internationella standarder och regler för juridiskt bindande dokument. Genom att använda avancerade krypteringsmetoder och identifieringsteknik säkerställer DocuSign att dokumenten är skyddade och att endast auktoriserade parter har tillgång till dem. Det ger användarna trygghet och förtroende för att deras affärsavtal är skyddade och juridiskt giltiga.

Kontakt ALSO

Magnus Drewsen
Magnus Drewsen
Product Sales Specialist, Cloud

Magnus.Drewsen@also.com
+46 (0)768 34 00 66