MetaShare

MetaShare är en plattform som hjälper människor att dela information och samarbeta effektivt. Den har verktyg för att skapa och organisera metadata, vilket hjälper till att hitta och dela information lättare. Dessutom kan användare skapa och hantera dokument och projekt på en molnbaserad plats. MetaShare underlättar också efterlevnad av regler och företagspolicyer och kan integreras med andra verktyg och system. Sammantaget förenklar MetaShare informationsdelning och samarbete, vilket leder till ökad produktivitet och framgång för organisationer.

 

Varför bör du använda MetaShare?

1. Effektiv informationsdelning: Genom att använda MetaShare kan du enkelt dela och hitta information inom din organisation. Plattformen hjälper dig att skapa och organisera metadata, vilket gör det enklare att hitta och navigera bland dokument och kunskap. Genom att använda strukturerad metadata kan du snabbt hitta rätt information och undvika onödig tidsspillan på att söka efter det du behöver.

 

2. Smidigt samarbete: MetaShare möjliggör sömlöst samarbete mellan team och avdelningar. Du kan skapa och hantera dokument och projekt i realtid, vilket underlättar gemensamt arbete och bidrar till effektiva arbetsflöden. Molnbaserad dokumenthantering och versionskontroll säkerställer att alla har tillgång till den senaste informationen och att ändringar spåras på ett strukturerat sätt.

 

 

3. Efterlevnad och regelföljd: MetaShare hjälper dig att upprätthålla företagspolicyer och efterleva regler och standarder. Genom att tillämpa klassificerings- och säkerhetsregler baserade på metadata säkerställs att rätt information når rätt personer, samtidigt som konfidentialitet och integritet skyddas. Detta minskar risken för överträdelser och ger en trygg och regelbunden informationshantering.

Kontakt ALSO

Magnus Drewsen
Magnus Drewsen
Product Sales Specialist, Cloud

Magnus.Drewsen@also.com
+46 (0)768 34 00 66