SignNow

SignNow är en digital plattform för elektronisk signaturhantering och automatisering av dokumentflöden. Användare kan skapa, skicka och underteckna dokument elektroniskt, vilket sparar tid och resurser. Plattformen erbjuder även funktioner för samarbete, kommentering och anpassade arbetsflöden. SignNow är säkert och i enlighet med dataskyddsförordningar.

 

Varför ska du välja SignNow?

Smidig och effektiv elektronisk signaturhantering: Med SignNow kan du snabbt och enkelt skapa, skicka och underteckna dokument elektroniskt. Det eliminerar behovet av fysiska kopior och manuell hantering, vilket sparar tid och minskar risken för fel och fördröjningar.

 

Automatisering av dokumentflöden: SignNow erbjuder funktioner för att skapa anpassade arbetsflöden och automatisera processer. Det innebär att du kan standardisera och effektivisera dokumenthanteringen, vilket ökar produktiviteten och minskar manuellt arbete.

 

Kollaboration och realtidskommentering: Med SignNow kan du bjuda in andra användare att granska och redigera dokument i realtid. Det underlättar samarbete och förbättrar kommunikationen, vilket är särskilt användbart när flera personer behöver samarbeta på ett dokument.

 

Säkerhet och efterlevnad av regler och standarder: SignNow använder avancerad krypteringsteknik och följer internationella säkerhetsstandarder, inklusive dataskyddsförordningar som GDPR. Det ger dig trygghet att dina dokument och personuppgifter skyddas på bästa sätt.

 

 

Användarvänlig och intuitiv plattform: SignNow är utformad för att vara användarvänlig och lätt att navigera. Det kräver ingen teknisk expertis för att använda, vilket gör det tillgängligt för alla användare, oavsett teknisk kunskapsnivå.

Kontakt ALSO

Magnus Drewsen
Magnus Drewsen
Product Sales Specialist, Cloud

Magnus.Drewsen@also.com
+46 (0)768 34 00 66